1. Το σχολικό έτος αρχίζει στις 10 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 20 Ιουνίου. Η χρονική αυτή περίοδος για να θεωρηθεί ένα σχολικό έτος η φοίτηση πρέπει να είναι ανελλιπής και συνεχής.

2. Οι εγγραφές αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου και μέχρι την 24η Οκτωβρίου, για το 10 εξάμηνο, και από 25 Οκτωβρίου και μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου για το 20 εξάμηνο.

3. Τα ειδικά μαθήματα αρχίζουν στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ ταυποχρεωτικά μαθήματα (θεωρητικά) αρχίζουν την 1ηΟκτωβρίου, η δε παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές του ωδείου μέχρι την αποπεράτωση τους;

4. Τα δίδακτρα είναι ετήσια και καταβάλλονται σε 10 δόσεις μέχρι τις 15 του εκάστοτε μήνα. 10,

5. Οι παλιοί μαθητές, ανεξάρτητα από την ημερομηνία επανεγγραφής τους, υποχρεούνται στην καταβολή διδάκτρων για το μήνα Σεπτέμβριο.
6. Οι μαθητές που εγγράφονται για πρώτη φορά υποχρεούνται στην καταβολή διδάκτρων από τον μήνα εγγραφής τους. .””,

7. Ο μαθητής που θέλει να διακόψει τα μαθήματα, πρέπει να το δηλώσει 15 μέρες νωρίτερα στην γραμματεία ‘του ωδείου διαφορετικά οι οικονομικές του υποχρεώσεις συνεχίζονται. Αν ο μαθητής επιθυμεί να ξανασυνεχίσει τις σπουδές του, πρέπει να καταβάλλει εκ νέου το δικαίωμα εγγραφής.

8. Τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται για οποιονδήποτε λόγο.

9. Τα ειδικά μαθήματα είναι ιδιαίτερα, με εβδομαδιαία χρονική διάρκεια μιας ώρας, ενώ τα θεωρητικά μαθήματα είναι ομαδικά με εβδομαδιαία χρονική διάρκεια μιας και μισής ώρας ή δύο ωρών ανάλογα με το επίπεδο και της ανάγκες του μαθήματος.

10. Ο μαθητής που θα καθυστερήσει στο μάθημα του, από την ώρα που έχει καθοριστεί από τον καθηγητή του, θα διδάσκεται το υπόλοιπο της ώρας του.

11. Αν ο μαθητής χάσει το μάθημα του, από δική του αιτία, γεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει αναπλήρωσή του.

12. Τα μαθήματα που συμπίπτουν με τις ημέρες αργίας, όπως αυτές που ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν αναπληρώνονται. Οι μέρες αυτές είναι:

Η 28η Οκτωβρίου, των Χριστουγέννων ( από την παραμονή μέχρι και τις 7 του Γενάρη), των Τριών Ιεραρχών, το Σάββατο της Αποκριάς, η Καθαρή Δευτέρα, η 25η Μαρτίου, το Πάσχα (από Μεγάλη Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, του Αγίου Πνεύματος και η 17η Νοεμβρίου.

13. Απαγορεύονται οι µεταγραφές από καθηγητή σε άλλο καθηγητή, εν µέσω της σχολικής χρονιάς, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο και χωρίς άδεια από τη διεύθυνση του Ωδείου.

14. Οι τάξεις στη μουσική εκπαίδευση είναι τέσσερεις, διάρκειας τουλάχιστον 3 χρόνων. Προκαταρτική -Κατωτέρα Μέση – Ανωτέρα. Κάθε τάξη έχει ορισμένη διδακτέα ύλη και µόνο όταν ο σπουδαστής έχει τελειώσει την ύλη αυτή μπορεί να προταθεί για προαγωγικές εξετάσεις, και αν η φοίτηση του είναι συνεχής, τακτική και ανελλιπής και έχει προσέλθει στις ετήσιες εξετάσεις επιθεώρησης.

15. Οι εξετάσεις στο τέλος κάθε χρονιάς είναι υποχρεωτικές. Ελέγχεται η πρόοδος των μαθητών, από την επιτροπή εξετάσεων. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αποστέλλονται στο Υπουργείο Πολιτισμού που ελέγχει την φοίτηση των σπουδαστών των ωδείων.

16. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι :

Κατατακτήριες: στην αρχή κάθε σχολικού έτους (Οκτώβριος)

Επιθεώρηση: ετήσιες

Τέλος του έτους (Ιούνιο)

Προαγωγικές : Δεκέμβριο – Ιούνιο

Απολυτήριες : Ιανουάριο – Ιούνιο

17. Απαγορεύεται η παραμονή στην τάξη των γονέων και συνοδών των μαθητών.

18. Οι μαθητές οφείλουν να λαμβάνουν μέρος στην ετήσια συναυλία του Ωδείου ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση τους ζητηθεί.

19. Οι μαθητές οφείλουν να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του Ωδείου.

20. Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους, τουλάχιστον ανά δίμηνο.

21. Για κάθε παράπονα ή απορία να απευθύνεστε µόνο στην γραμματεία του Ωδείου και στην διεύθυνση.

22. Απαγορεύεται το κάπνισμα στο χώρο του Ωδείου.

 

  • Πιστεύουμε ότι η τήρηση του κανονισμού θα βοηθήσει στην καλή λειτουργία του Ωδείου και στην πρόοδο των μαθητών.